Support

I supportdatabasen kan du hitta svar på de flesta vanliga frågor som dyker upp. Du finner också guider, regler, bra råd, samt checklistan som bör följas vid varje utskrift.

Om du har frågor som inte besvaras här kan du alltid nå oss via vårt kontaktformulär. Har det uppstått problem som du inte kan lösa bör du skriva detta i utskriftsloggen. Kom ihåg att 3Dteamet gärna hjälper dig med frågor som rör 3D-utskrifter, men frågor kring 3D-modeller kan vi inte alltid svara på.

Regler

Allmänna regler

 • Mat och dryck, samt hantering av smink och linser är förbjudet i verkstaden och labbsalen.
 • Verktyg, filament och annat som hör till utrustningen får inte föras ut ur 3Dteamets lokaler.
 • Skador och olyckor skall rapporteras till 3Dteamet snarast.
 • Skrivarna och annan utrustning får inte modifieras utan 3Dteamets tillstånd.

Regler för utskrift och användning

 • Det är förbjudet att skriva ut föremål vars syfte är att skada levande varelser, hatsymboler eller andra opassande objek.
 • Medlemmar får endast använda den utrustning vars kurs de blivit godkända i.
 • Minst en person från varje bokning ska hela tiden ha uppsikt över utskriften. Det är acceptabelt att sitta i en angränsande lokal, under förutsättning att man inspekterar maskinen minst en gång i timmen
 • Efter avslutat bokningstillfälle skall det utskrivna objektet avlägsnas från maskinen och maskinen återställas till ett gott skick.
 • Alla verktyg, minneskort och annan utrustning skall efter avslutad bokning placeras på deras respektive platser.
 • Bord och golv skall vara fria från filamentrester, papper, resin, etc.

Regler för bokning och lokaler

 • Medlemmar har ansvar för icke-medlemmar som vistas i 3Dteamets lokaler.
 • Medlemmar får endast använda den utrustning vars kurs de blivit godkända i.
 • Varje person får boka högst tre pass om dagen
 • Tider får bokas av alla medlemmar mellan 08:00 och 22:00 alla dagar.
 • Utskriftsloggen skall som senast fyllas i ett dygn efter avslutad bokning.
Personuppgiftshantering

Vi lagrar information om ditt namn, din e-postadress, dina bokningar, dina genomförda kurser och vilken typ av access du har till lokalerna. Om du anser att dessa uppgifter inte stämmer har du rätt att få dessa korrigerade, och du har även rätt att få dessa borttagna om du inte längre vill att vi ska ha dina uppgifter.

Om du har ytterligare frågor om vilka uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Checklista ZYXX+

Checklistan är en samling rekommendationer som ämnar till att hjälpa dig att följa 3Dteamets regler, och samtidigt få en bra utskrift.

Innan utskrift

 • Boka ZYYX+ på hemsidan
 • Rita egen 3D-modell eller hitta .stl-fil på nätet
 • Slica din 3D-modell och spara .x3g-filen på ett SD-kort (Se avsnitt "Cura-slicing" för instruktioner)
 • Sätt in SD-kortet på framsidan av skrivaren
 • Kontrollera att skrivaren är i bra skick. Om inte, meddela 3Dteamet och fyll i utskriftsloggen
 • Rengör byggplattformen vid behov med papper och isopropanol

Filamentbyte (vid behov)

 • Mata ut filament genom att hitta menyn "Utilities" i skrivaren och välj sedan "Filament Loading"
 • Hitta ett nytt filament. Plastsorten PLA rekommenderas, det ger bäst resultat
 • Välj "Unload", skrivaren kommer då att värma munstycket och därefter att mata ut filamentet. Dra därefter ut den lösa filamentänden och fäst i rullen
 • Välj ett annat filament och välj sedan "Load"
 • Tryck på mittenknappen när skrivaren matar ut rätt färg

Under utskrift

 • Starta utskriften genom att gå in under "Print from SD" på skrivaren och välj din fil
 • Kalibrera plattformen endast om skrivaren ber om det
 • Var närvarande under början av utskriften, inklusive raft och ungefär första 5 millimetrarna
 • Kolla till din utskrift minst en gång varje halvtimma, samt vid extra svåra moment av utskriften

Efter utskrift

 • Plocka bort utskriften från plattformen, för hand eller med spatel. Var försiktig så att du inte skadar plattformen eller dig själv
 • Sätt tillbaka plattformen korrekt i skrivaren
 • Kontrollera att plattformen och bordet är fritt från plastrester och annat skräp
 • Lägg tillbaka verktyg. Minneskort och en filamentrulle får lämnas i skrivaren
 • Stäng av skrivaren
 • Fyll i utskriftsloggen och rapportera eventuella skador till 3Dteamet snarast
Checklista ZYXX Pro

Checklistan är en samling rekommendationer som ämnar till att hjälpa dig att följa 3Dteamets regler, och samtidigt få en bra utskrift.

Innan utskrift

 • Boka ZYYX Pro på hemsidan
 • Rita egen 3D-modell eller hitta .stl-fil på nätet
 • Slica din 3D-modell och spara .x3g-filen på ett SD-kort (Se avsnitt "Cura-slicing" för instruktioner)
 • Sätt in SD-kortet på framsidan av skrivaren
 • Kontrollera att skrivaren är i bra skick. Om inte, meddela 3Dteamet och fyll i utskriftsloggen
 • Rengör byggplattformen vid behov med papper och isopropanol

Munstyckesbyte (vid behov)

 • Kontrollera vilket munstycke som är monterat, säkerställ att du har använt rätt profil vid slicing
 • Om du vill byta munstycke, hitta "XXX" under "Utils" i skrivaren
 • Montera därefter önskat munstycke i skrivaren genom att följa instruktionerna från skrivaren

Filamentbyte (vid behov)

 • Mata ut filament genom att hitta menyn "Utilities" i skrivaren och välj sedan "Filament changing"
 • Hitta ett nytt filament. Samtliga plaster får användas. Om koppar- eller kolfiberfilament används ska munstycket XXX användas.
 • Välj "Unload", skrivaren kommer då att värma munstycket och därefter att mata ut filamentet. Dra därefter ut den lösa filamentänden och fäst i rullen
 • Välj ett annat filament och välj sedan "Load"
 • Tryck på mittenknappen när skrivaren matar ut rätt färg

Under utskrift

 • Starta utskriften genom att gå in under "Print from SD" på skrivaren och välj din fil
 • Kalibrera plattformen endast om skrivaren ber om det
 • Var närvarande under början av utskriften, inklusive raft och ungefär första 5 millimetrarna
 • Kolla till din utskrift minst en gång varje halvtimma, samt vid extra svåra moment av utskriften

Efter utskrift

 • Plocka bort utskriften från plattformen, för hand eller med spatel. Var försiktig så att du inte skadar plattformen eller dig själv
 • Sätt tillbaka plattformen korrekt i skrivaren
 • Kontrollera att plattformen och bordet är fritt från plastrester och annat skräp
 • Lägg tillbaka verktyg. Minneskort och en filamentrulle får lämnas i skrivaren
 • Stäng av skrivaren
 • Fyll i utskriftsloggen och rapportera eventuella skador till 3Dteamet snarast
Ultimaker Cura (slicer)

Cura är ett slicingprogramm som omvandlar .stl-filer till instruktioner som ZYYX-skrivarna förstår. Profilerna till skrivarna finns bara på datorerna i studentverkstan.

Installera Cura

 • Starta Cura på en studentdator
 • Acceptera villkoren för programmet
 • Välj "Non Ultimaker Printer"
 • Välj sedan i listan "Non-networked printer", hitta därefter "ZYYX Labs AB"
 • Lägg till antingen ZYYX+ (introkurs) eller ZYYX Pro (fortsättningskurs)
 • Tryck på "Add" och stäng fönstret
 • Sedan behöver ett tillägg installeras. Tryck på "Marketplace" uppe till höger
 • Sök efter och installera tillägget "X3GWriter"
 • Starta om Cura

Steg 1

 • Importera en .stl-fil genom att dra in den
 • Kolla att rätt skrivare är vald"
 • ENDAST ZYYX PRO: välj rätt munstycke
 • Välj en materialprofil. PLA är det vanligaste materialet

Steg 2

 • Justera mängden infill. 15% är lagom för dekorativa föremål och upp till 50% för föremål som kräver styrka
 • Om utskriften har bitar som sticker ut, kryssa i "Support"
 • Om din utskrift har en liten kontaktyta mot byggplattan, kryssa i "Adhesion"
 • Det finns fler inställningar under "Custom", om du vill justera något avancerat

Steg 3

 • Tryck på "Slice"
 • Koppla in ett SD-kort i dator och tryck på "Save to Disk"
 • ENDAST ZYYX PRO: Det finns en bugg i slicerprofilen. Se till att spara som .x3g, som inte är standardvalet.
 • Skriv ut din grej!
Checklista Prusa MK3S

Checklistan är en samling rekommendationer som ämnar till att hjälpa dig att följa 3Dteamets regler, och samtidigt få en bra utskrift.

Innan utskrift

 • Boka Prusa MK3S (med eller utan MMU) på hemsidan
 • Rita egen 3D-modell eller hitta .stl-fil på nätet
 • Slica din 3D-modell och spara .x3g-filen på ett SD-kort (Se avsnitt "Prusa-slicing" för instruktioner)
 • Sätt in SD-kortet på vänstersidan av skrivaren
 • Kontrollera att skrivaren är i bra skick. Om inte, meddela 3Dteamet och fyll i utskriftsloggen
 • Rengör byggplattformen vid behov med papper och isopropanol

Filamentbyte (flera filament)

 • Förladda först filamentsorter till MMU
 • Ladda ut genom att trycka på "Eject from MMU" och ladda in genom "Preload to MMU". Vilket filament som ska laddas in eller ur bestäms genom att välja nummer 1-5. Nummer 1 sitter längsts till vänster
 • Man behöver inte ladda in filamentet hela vägen till munstycket, det görs vid början av utskrift

Under utskrift

 • Starta utskriften genom att trycka på "Print from SD"
 • Om skrivaren frågar, välj ett av filament 1-5
 • Var närvarande under början av utskriften, inklusive raft och ungefär första 5 millimetrarna
 • Kolla till din utskrift minst en gång varje halvtimma, samt vid extra svåra moment av utskriften

Efter utskrift

 • Plocka bort byggplattan från skrivaren och ta därefter bort utskriften. Om du använder verktyg, var försiktig så att du inte skadar plattformen eller dig själv
 • Sätt tillbaka plattformen korrekt i skrivaren
 • Kontrollera att plattformen och bordet är fritt från plastrester och annat skräp
 • Lägg tillbaka verktyg. Minneskort och en filamentrulle får lämnas i skrivaren
 • Stäng av skrivaren
 • Fyll i utskriftsloggen och rapportera eventuella skador till 3Dteamet snarast
Allmänna råd för 3D-utskrifter

Tekniken är inte perfekt och det är inte ovanligt att saker går fel vid ens utskrifter. För att underlätta för er samlar vi tips som ska öka era chanser att få bra utskrifter.

 • Var beredd på att saker kommer gå fel och var inte orolig för att det ska göra det. Du kommer lära dig något nytt varje gång.
 • Har modellen mycket detaljer kan det vara värt att skriva ut långsammare och/eller med lägre acceleration för att få en snyggare utskrift.
 • Vänd modellen så att utskriften går så lätt som möjligt. Har modellen en platt sida ska du generellt vända den sidan nedåt.
 • Om din modell har flera olika delar, skriv ut dem i separata utskrifter, och du kan också dela upp stora modeller. Om något går fel slösar du inte tid på att göra om allt, utan bara en del.
 • Varje gång skrivaren börjar en ny plaststräng kommer det bli en liten men märkbar klick plast innan det blir ett jämnt flöde. Slicer-programmet har som standard att låta skrivaren börja varje lager på samma ställe. Effekten av det är att det blir en liten utbuktande rand på sidan av din utskrift på grund av dessa klickar. ”Random starting location” är en användbar funktion i slicer-programmet som innebär att för varje nytt lager slumpas startpositionen, istället för på samma ställe. Knölarna sprids då istället ut över modellen.
Tillåtna och rekommenderade filament

Byggarbete pågår. Om det trots inte uppdateras, klaga på 3Dteamet!

ZYYX

Allmänna fakta

 • Bäst anpassad för utskrift i PLA.
 • Skrivhuvudet accelererar mjukare än andra skrivare, vilket kan resultera i en (något) längre utskriftstid än vad slicerprogrammet Simplify 3D förutser.
 • Höjdkalibreras automatiskt vid början av varje utskrift. Om grövre justeringar måste göras kommer skrivaren tala om det vid början av utskriften. Följ då instruktionerna skrivaren förser med.
 • Rengör byggplattformen endast då dina utskrifter inte fäster. Ta då en bit torkpapper med lite aceton och svep snabbt över plattformen någon enstaka gång.

Manualer

Tillverkarens manual

Specifikationer

 • Utskriftsvolym: 270x230x195 mm (B x D x H)
 • Diameter filament: 1.75 mm
 • Diameter munstycke: 0.4 mm
 • Maxupplösning: 0.05 mm lagerhöjd, 0.11 mm XY-positionering
 • Hastighet: upp till 150 mm/s skrivhastighet, 200 mm/s rörelsehastighet
 • Temperatur: 200-250 °C
 • Filamenttyper: PLA, ABS, Flexible PLA, TPU, Nylon, PET, Laywood, Laybrick, T-glase
 • Byggplattform: Byggplattform i glas med topplager av plast
 • Firmware: Custom Sailfish Open Source FW

Vanliga frågor

Får jag skriva ut i ett annat material än PLA eller ABS?

Vi har andra material som ni får använda, t.ex. Ninjaflex(gummi), HIPS (stödmaterial som kan lösas upp), Clearglass(mjukt, genomskinligt). De är svårare att använda än PLA och ABS och kräver särskilda inställningar, så kontakta oss genom vårt kontaktformulär om är intresserad. Du får inte ta med egna material utan att fråga oss först.

Får jag ta med egna material eller anpassa skrivarna på något sätt?

Kontakta oss på via vårt kontaktformulär om du vill ta med egna material eller ändra saker på skrivarna. Utan att fråga oss får du inte göra några ändringar på skrivarna, och inte heller använda material som inte 3Dteamet tillhandahåller.

Vad gör jag om en skrivare slutar att fungera, eller om något går sönder?

Först och främst stänger du av maskinen. Sedan undersöker du skadan, och rapporterar till 3Dteamet så snart som möjligt om du bedömer att det är nödvändigt. Försök absolut inte att reparera en skada om skadan är stor.

Vad gör jag om min utskrift sitter fast eller lossnar från plattan?

Om din utskrift lossnar kan du testa att skriva ut igen med/utan en raft. Om det inte fungerar så rengör plattan och testa igen. Det kan även göra skillnad om ändrar lagerhöjden eller utskriftshastigheten för första lagret.

Om din utskrift inte lossnar kan du använda spatlarna som finns finns i lådorna för att försiktigt försöka bända loss din utskrift. Ofta lossnar utskrifterna lättare om man låter dem svalna först. Om du inte får bort din utskrift innan du måste gå måste du rapportera detta till 3Dteamet.

Är utskrivna föremål säkra för matrelaterade bruk?

Vi rekommenderar inte att använda utskrivna föremål i samband där de direkt eller indirekt har kontakt med delar av kroppen som är känsliga för infektion. Exempel på sådana föremål är bestick, tallrikar, tandborstmuggar, tandpetare och pennor (om man gillar att tugga på dem). Detta beror främst på att plasten som skrivs ut är full av håligheter där bakterier kan samlas, men också för att vissa ämnen i filamentet inte är bevisade säkra. Läs mer här.

Laserskärare

Säkerhet laserskärare
 • Luckan och alla skyddsplåtar måste vara stängda när laserskäraren är igång.
 • Undvik laserskärarens baksida, det ligger 15 kV högspänning över laserröret.
 • Ventilation ska vara på när laserskäraren är på.
 • Skär eller gravera aldrig egenköpta material utan att först fått godkännande från 3Dteamet.
 • Kontrollera att kylning startar när laserskäraren startar.
 • På grund av brandrisk ska laserskäraren vara under uppsikt under hela utskärningen.
 • Undvik att titta på brännpunkten.
 • Laserlarmet ska vara på när laserskäraren är på.
 • Dörren till laserlabbet ska vara stängd när laserskäraren är på.
Checklista laserskärare

Checklistan är en samling rekommendationer som ämnar till att hjälpa dig att följa 3Dteamets regler, och samtidigt få en bra utskrift.

Filformat

 • För att skära ska filen vara i vektorformat (svg/dxf)
 • För att gravera fungerar raster (png/jpg) bättre men vektorformat fungerar också
  • Gravering ska ske vänster till höger. INTE fram och tillbaka. Dvs skärhuvudet ska röra sig längs med den långa armen

Lightburn

Lightburn är den mjukvara vi använder. Har du problem med att hitta mjukvaran, kontakta 3Dteamet.
 • Öppna Lightburn
 • Importera din fil genom att trycka på “Import”, alternativt öppna ett sparat projekt med “open”
 • Välj de spår som ska köras, välj i en ordning som börjar med gravering och små detaljer inifrån och ut
 • Välj placering av ritningens origo och klicka på “Send” för att skicka till laserskäraren

Förberedelse

OBS! Innan du börjar måste du vara medveten om de faror som finns med laserskäraren och hur du undviker dem. Läs igenom säkerhetslappen!
 • Välj plast och placera den i skäraren
 • Slå på utblåset.
 • Slå på laserlarm och stäng dörren, om andra än användare av laserskäraren vistas i rummet dra för skynket också
 • Sätt på er laserglasögonen
 • Starta skäraren med nyckeln
 • Kontrollera att tryckluft och kylning är på
 • Positionera skärhuvud inför start (övre högra hörnet är standard men kolla vilken inställning som är aktiverad) så att du har plats för utskärningen
 • Klicka SET ORIGIN efter föregående punkt
 • Stäng luckan och kolla att alla plåtar sitter på
 • Starta utskärningen

Under utskrift

 • Lämna inte laserskäraren utan uppsikt
 • Tag aldrig av dig skyddsglasögonen under utskärning

Efter utskrift

 • Stäng av laserskäraren innan du öppnar luckan
 • Ta din utskrift
 • Lägg tillbaka plasten i skänken
 • Plocka upp plastspill och kasta det
 • Stäng av ventilationen. Om det luktar mycket plast lämna den på “glänt”
 • Stäng av laserlarm och sätt tillbaka all ev. utrustning du använt på sin plats
 • Fyll i utskriftsloggen och rapportera eventuella skador till 3Dteamet snarast
Skära i trä
 • Skär eller gravera aldrig egenköpta material utan att först fått godkännande från 3Dteamet.
 • Överstig aldrig 30% i power, öka istället number of passes.
 • Övervaka alltid extra noga så att det inte bildas lågor eller bildas för mycket rök.
 • Rekommenderade inställningar för masonit 3mm:

 • Cut: 100mm/s speed, 30/20 power, number of passes=5
 • Carve: 150mm/s speed, 15/10 power, number of passes=1

Resinskrivare

Säkerhet resinskrivare
 • Drick inte vätskan (ej obligatoriskt).
Checklista Form 2

Checklistan är en samling rekommendationer som ämnar till att hjälpa dig att följa 3Dteamets regler, och samtidigt få en bra utskrift.

Vid slicning

 • Koppla in skrivaren via USB och öppna PreForm
 • Välj upplösning och rätt resin
 • Importera din STL-fil genom att trycka på "Import"
 • Skala om objektet till lämplig storlek
 • Tryck på “One click print”-knappen för att automatiskt orientera och skapa stödstrukturer.
  • Om du är nöjd, fortsätt till nästa steg
  • eller om du inte är nöjd kan du klicka på knappen igen,
  • eller ställa in parametrar manuellt.

Innan utskrift

 • Kontrollera att skrivaren är i bra skick. Om inte, meddela 3Dteamet och fyll i utskriftsloggen
 • Starta skrivaren
 • Skicka utskriften till skrivaren
 • Välj utskrift
 • Vänta tills resin har värmts. Utskriften startar sedan automatiskt

Under utskrift

 • Öppna ventilen på resinkasseten
 • Kolla till utskriften varannan timme. Vissa saker att kolla efter:
  • Plast som härdats på tankens botten
  • Delar av utskriften som ser ut att sitta löst

Efter utskrift

 • Stäng ventilen på resinkasseten
 • Frigör en yta att arbeta på
 • Flytta papperskorg, papper och utsug till arbetsytan
 • Ta fram alla verktyg du kommer att behöva. Efter att du har hanterat resin får du inte rota i lådorna med handskarna på
  • En spatel, avbitartång, näbbtång, bändverktyg, pincett som hör till rengöringskit
  • Sandpapper om du vill slipa ytan efteråt. Klipp till mindre bitar
  • Filar
  • En sprutflaska isopropanol
  • En utskriven checklista
 • Lägg ett lager papper på bordet att lägga använda verktyg på
 • Ta på skyddsglasögon och handskar; eventuellt också labbrock och skoskydd
 • Öppna skrivarens lucka och lyft armen som låser byggplattformen
 • Ta ut byggplattform och fäst byggplattform i hållaren. Fäll ned armen och fäll sedan ned luckan på skrivaren
 • Torka av överflödigt resin från byggplattformen och utskriften med papper. Undvik att låta resin rinna ned längs byggplattformen
 • Använd verktyg för att lossa utskriften genom att bända i flikarna och rotera
  • Alternativt, använd avbitartång för att nypa fast i en flik och dra uppåt. Håll i utskriften med papper
 • Knipsa av majoriteten av stöden över plastlådan. Stöd kan brytas bort om det sitter fäst i starka delar
 • Skölj av objektet med isopropanol i tanken som är märkt “rinse”. Gnugga med borste i ca 1 min
 • Flytta över utskrift till tanken “soak” och låt ligga i ca 10 min, tunna delar kortare tid (5 min)
  • Se till att objektet är helt under ytan
  • Rör om och vänd på objektet 2-3 gånger under denna tid
 • Ta ut objektet och torka av med papper
 • Knipsa av resterande stödstruktur över plastlåda
 • Skölj med vatten. Gnugga med händer/borste tills objektet känns gummiaktigt, inte kladdig/hal yta
 • Torka utskriften med papper
 • Om det finns resin kvar, börja om från sköljning i isopropanol
 • Om du vill slipa ytor med rester av stödstruktur, använd sandpapper eller fil. Skölj av utskrift. Torka

Städning

 • Rengör byggplattformen med isopropanol och sätt tillbaka den i skrivaren. Stäng luckan
 • Rengör alla verktyg med isopropanol. Lägg tillbaka de rena, torra verktygen i lådan
 • Fukta papper med isopropanol och torka noggrant av ytan där du arbetade
 • Fukta papper med vatten och torka av ytan där du arbetade
 • Kolla golvet/andra ytor efter spill och torka upp detta med papper fuktat med isopropanol
Checklista Form 3

Byggarbete pågår. Om det trots inte uppdateras, klaga på 3Dteamet!

Checklista SL1S

Byggarbete pågår. Om det trots inte uppdateras, klaga på 3Dteamet!

3D-modeller

Allmänna råd

Grunden för en lyckad utskrift är att kunna designa eller avgöra vad som är en rimlig 3d-modell och vad som är möjligt och inte möjligt vid en utskrift. Vare sig du modellerar något själv eller om du laddar ner något från internet behöver du veta vad skrivarna klarar av och inte.

 • Eftersom skrivarna skriver ut i nedifrån och upp är det ganska självklart att det inte är möjligt att skriva ut något som inte har något stöd under sig. Modeller som har mycket överhäng eller branta lutningar löper stor risk att misslyckas om inte stödstrukturer används.
 • En tumregel är att aldrig låta skrivaren skriva ut brantare vinklar än 45°. Det är även mycket svårt att skriva ut något som är rundat på undersidan i förhållande till utskriftsriktningen, exempelvis en liggande cylinder, som löper stor risk att misslyckas innan den kommit halvvägs.
 • Det är däremot möjligt för skrivarna att skriva ut horisontella bryggor utan underliggande stöd, förutsatt att de har bra stöd i varje ända av bryggan. Korta bryggor kan ofta genomföras utan några problem. Längre bryggor, uppåt 5 cm, löper risk att bli flack och missformad.
Tips för CAD

CAD-program är väldigt väl lämpade för 3D-utskrifter eftersom det är lätt att hålla koll på alla mått och vinklar, och det är oftast lätt att fixa modellen om den inte blir bra vid utskrift. Konvertera filen till en STL-fil för att förbereda den för slicing, och var noga med enheterna i dokumentet och i konverteringsinställningarna är millimeter. Om man kan välja vilken axel som ska vara uppåt så är det Z-axeln som alla 3D-skrivare använder.

För att göra det så enkelt så möjligt att ändra olika dimensioner hos modellen bör man införa parametrar för (helst) alla mått. Om man exempelvis har en parameter för väggens tjocklek hos en mugg är det enkelt att ändra denna om väggen blir för tjock eller tunn.

En viktig sak att ta hänsyn till om man använder Assembly i sitt CAD-program för att montera ihop olika delkroppar är att delkropparna inte ska skära varandra. Om det är medvetet att delkropparna skär varandra kan man istället kombinera dem till en delkropp med boolean-verktyget. Annars får man ändra sin design, för de ställen där kroppar skär varandra blir ihåliga vid konvertering till STL.

Tips för andra program

Det fungerar också att skapa modeller för utskrift i andra typer av modelleringsprogram än parameterbaserade sådana (CAD). Till exempel kan 3ds Max, Maya, Blender, ZBrush, m.fl. alla användas för att skapa objekt. Så länge de kan exportera OBJ- eller STL-filer så kan de användas, i princip. Man måste dock tänka på vissa saker som man inte alltid behöver bry sig om i CAD-program.

För det första måste alla separata delkroppar vara slutna 3-dimensionella objekt. Man kan allmänt kolla om en kropp är sluten genom att bekräfta att den inte har några boundary edge loops. Hur man gör det skiljer sig från olika program, men det brukar finnasnågot kommando för att välja alla boundary edges.

Dessutom får ingen av delkropparna får skära sig själv, dvs att någon del av kroppen passerar genom samma kropp på ett annat ställe. Då blir det ett hål i modellen där det händer. Av samma anledning får inte de olika delkropparna heller skära varandra. Om man har delkroppar som skär varandra kan man använda de booleanverktyg som redan finns i programmet för att göra en union av alla delkroppar, eller så kan man använda ett externt program. Om man har modeller med komplexa skärningar och många polygoner kan man använda t.ex. Meshmixer, som ofta är snabbare än de inbyggda verktygen. Meshmixer tar en STL-fil med flera delkroppar och gör den till en solid kropp.

English

Rules

Members can be excluded, and therefore banned from using the printers and denied access to the premises which members usually have access to. 3Dteamet has discretionary power to exclude members if they violate the conditions below, behave carelessly towards the equipment, or behave inappropriately towards other members.

General rules

 • It is prohibited to bring food and drink, as well as to handle makeup and contact lenses.
 • Tools, filaments and other things associated with the equipment must not be brought out of the printer room.
 • Damage should be reported to 3Dteamet immediately.

Rules for printing and usage

 • It is forbidden to print objects whose purpose is to harm others.
 • The temperature of the print head during printing should generally not be set to less than 200 °C or higher than 250 °C.
 • During printing, the protective door to the 3D-printer must be closed and you must not touch anything inside the printer.
 • At least one person from each reservation must always oversee the printing process. It is acceptable to sit in the adjoining room and observe through the window, provided that you inspect the print at least once an hour. Shorter periods (maximum of 10 minutes) of absence from the printing area is also acceptable.
 • After the print is completed, the printed object must be removed from the printing platform.
 • Tools, memory cards and filaments rollers shall be placed in their proper places after use.
 • The printer should be turned off after the print is finished.
 • Table and floor must be free from filament remnants, paper, etc. Filament residues shall be discarded.
 • The print log must be filled in within one day after the end of the reservation. If something has occurred that should reported, then the print log must be filled in immediately after the reservation.

Rules for reservations and facilities

 • Members take responsibility for non-members who are staying in the printer room or the adjacent room.
 • Members only have access to the printer room during their reserved time.
 • Each person may make a maximum of one reservation per day.
 • Each reservation must include a minimum of 2 and maximum of 4 people.
 • Each reservation must be at least 1 hour and up to 5 hours, unless 3Dteamet has granted a longer reservation time.
 • Equipment can be reserved only between 08:00 and 21:00 on all days except Thursdays.
 • Students who are currently taking the course "Experimentell fysik" may use the printers without reservation between 08:00 and 21:00 on Thursdays, to produce items that will be used for the course.
 • Checklist

  The checklist is a collection of recommendations that help you follow our rules, and at the same time get a successful print.

  Before printing

  • Make sure the printer is in good condition. If not, fill in the print log and notify 3Dteamet
  • Clean the build platform if needed

  During slicing

  • Open Simplify3D
  • Import your STL file by pressing “Import”
  • Press “Center and Arrange” and rotate if needed by double clicking on the object
  • Press “Edit process settings” and change the following settings:
   • Select the correct printer (box second from the top)
   • Select the correct filament type (below previous box)
   • Select infill percentage (below 20% is recommended since higher infill is rarely needed and generally only serves to increase print time)
  • In the tab “Layers”:
   • Select a layer height between 0.2 och 0.3 mm
   • Select number of Top solid layers, Bottom solid layers and Outline/Perimeter shells
  • In the tab “Additions”:
   • Select skirt, raft or neither
  • In the tab “Support”:
   • Select “generate support” if the object needs support structures
  • In the tab “Temperature”:
   • Select temperature. The following settings are often used: PLA: 210, ABS: 235
   • Note that the first layers are often printed at a higher temperature
  • Press "ok", and then “prepare to print”
  • In the top left, the estimated print time is listed. Make sure it seems reasonable
  • Examine the print head path in Simplify3D and choose “Save toolpaths to disk”. This may take a few minutes
  • Wait until the export is finished, which is shown in the bottom left corner
  • Perform a safe removal of the SD card and insert it into the 3D printer

  During the printing

  • Start the print by choosing “print from SD” and select your file
  • Calibrate the build platform only if the printer tells you to
  • Be present in the room during the first 5 mm of printing, including the raft
  • Inspect your print at least every 30 minutes, and during especially difficult parts of the print

  After the print is finished

  • Remove the print from the build platform, either by hand or using the spatula. Be careful not to damage the build platform
  • Replace the build platform into the printer
  • Put tools, SD cards and filament rolls into their correct places. One SD card and filament roll may be left in the printer
  • Check that the printer is clear from debris. You do not need to use solvents to clean the printer or platform
  • Turn the printer off
  • Clean floors and tables from filament clippings and debris. Any discarded filament should be discarded in the normal trash bin
  • Fill in the print log and notify 3Dteamet of any eventual damage